Update coronavirus

Goed nieuws! We gaan weer opbouwen!

| 1 mei 2020

Op 30 april hebben wij het goede nieuws gekregen dat de fysiotherapie weer stapsgewijs opgestart kan worden. Het is hierbij noodzakelijk dat wij veilig en verantwoord kunnen opschalen, met gepaste voorzorgsmaatregelen om besmettingsrisico’s te beperken. Wij zullen te werk gaan volgens de adviezen en informatie van VWS en de richtlijnen van het RIVM. Hierbij is bepaald dat de fysiotherapeut zelf de noodzaak en actualiteit van de hulpvraag beoordeelt (telefonisch of online).


Onze beroepsgroep heeft hiervoor een triage stappenplan gemaakt. Dit houdt het volgende in:

- Personen waarbij uitstel van de zorg zal leiden tot toename van de complexiteit en gezondheidsschade zullen nu de noodzakelijke zorg krijgen. Deze personen dienen geen COVID-19 klachten of symptomen te hebben.

- Personen met bewezen COVID-19, of gezinsleden met bewezen COVID-19, of personen met symptomen van COVID-19 of gezinsleden met koorts of benauwdheidsklachten behandelen we indien nodig, alleen op afstand (telefonisch of videobellen). Mocht er sprake zijn van achteruitgang van lichamelijke klachten bij het uitblijven van een behandeling, dan zal er een thuisbehandeling plaatsvinden met persoonlijke beschermingsmiddelen (BPM).

- Het accent ligt nog steeds, waar effectief, op reguliere fysiotherapeutische zorg op afstand/digitaal.

Wij zijn ons ervan bewust dat veel patiënten graag weer behandeld willen worden, ongeacht de ernst van de klacht. Op 19 mei houdt het RIVM de beslissing om op te schalen opnieuw tegen het licht. Daarom moeten we nog even geduldig zijn en onze werkzaamheden op een veilige en gecontroleerde manier opbouwen.

We houden u op de hoogte via de website en social media. Natuurlijk kunt u ons bellen. Voor vragen en adviezen zijn we dagelijks tussen 10:00- 12:00u telefonisch bereikbaar (0161 223061) of per mail info@fysio-mariastraat.nl

Blijf in beweging en gezond!

Met vriendelijke groet,

Team Fysio Mariastraat

Beperkte bereikbaarheid