Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is een opleiding na de reguliere opleiding tot fysiotherapeut. Een kinderfysiotherapeut weet daardoor naast de standaard kennis ook hoe de motorische ontwikkeling bij een kind moet verlopen en weet, vaak in overleg met kinderartsen, jeugdartsen en kinderrevalidatieartsen, behandelmethoden om een verstoorde motorische ontwikkeling te trachten zo goed mogelijk te laten verlopen.

 

Het uitgangspunt van een kinderfysiotherapeut is het stimuleren van een optimale ontwikkeling van het kind met motorische en functionele problemen. Het bewegend functioneren wordt als ingang/aangrijpingspunt genomen. Daarnaast wordt rekening gehouden met de invloed van groei en ontwikkeling en de pedagogisch/didactische omgeving.

 

Onze kinderfysiotherapeut, Mechthild van de Ven, heeft de opleiding tot kinderfysiotherapeut afgerond en is daarnaast Master in de Specialized Physical Therapy. Naast deze opleidingen heeft zij ook op diverse deelgebieden van de kinderfysiotherapie cursussen en opleidingen gevolgd.

 

- Sensorische Integratie.
- Zuigelingenasymmetrie cursus 1,2 en 3.
- Ontwikkelingsstoornissen bij kinderen van 0-2 jaar.
- Gedragsgeorienteerde behandeling bij SOLK voor kinderen en jongeren (Onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten bij kinderen).
- Ontspanningsoefeningen voor kinderen en jongeren.
- Hypnose bij kinderen in de medische setting.
- Vervolgopleiding “Hypnose bij kinderen in de medische setting”.
- Sportblessures bij kinderen.
- Medical taping bij kinderen.
- Opleiding “het fitte kind”.
- Kinderorthopedie; opsporing en behandeling.
- Cursus schrijfproblemen bij kinderen.

 

Verwijzing en vergoeding

U kunt zowel met als zonder verwijzing naar de kinderfysiotherapeut komen. Bovendien is het opgenomen in de basisverzekering van de ziektekostenverzekering.

 

Dependence Kloosterstraat

Kinderfysiotherapeut Mechthild van de Ven is werkzaam in de dependance van Fysio Mariastraat, Paramedisch centrum Kloosterstraat [kloosterstraat 6]. Op deze dependance hebben zij veel meer ruimte tot hun beschikking. “Meer ruimte betekent nog meer behandelmogelijkheden.” In dit centrum is ook gevestigd; Diëtistenpraktijk Marije van Dun, Psychotherapiepraktijk Kersbergen en ook Verloskundigenpraktijk Luna. “Met hen werken we natuurlijk samen.”

Specialisten