Kinderfysiotherapie

Door Mechthild van der Ven

Soms is de motorische ontwikkeling te traag of afwijkend. Jonge kinderen hebben bv bewegingsproblemen of een verkeerde houding. Hier kunnen ze lichamelijk, maar ook sociaal last van hebben. Dit kan tot problemen leiden b.v. op school of bij sport en spel.
Mechteld van der Ven is onze kinderfysiotherapeut. Een kinderfysiotherapeut heeft specifieke kennis van groei en ontwikkeling bij kinderen. En wat als die ontwikkeling wordt verstoord door kindgerelateerde aandoeningen. Ik behandel baby’s, kinderen en jongeren van 0-18 jaar.

Signalen bij baby’s

Bij baby’s denk ik aan motorisch problemen bij o.a. de volgende signalen: passiviteit, lage spierspanning en weinig kracht, overstrekken, onrust, asymmetrie, moeite met houdingsveranderingen, eenzijdig bewegen. Ook chronische aandoeningen aan de luchtwegen of veel huilen kunnen aanwijzingen zijn dat er iets aan de hand is.

Signalen bij oudere kinderen

Oudere kinderen kunnen motorisch onhandig zijn of houterig bewegen, vaak hun evenwicht verliezen en veel uit hun handen laten vallen. Soms hebben kinderen angst om te bewegen of hebben ze een slappe lichaamshouding. Een kind kan veel moeite hebben met stilzitten, met schrijven en het tempo van de klas niet bijbenen, of hij/zij blijft motorisch achter bij zijn leeftijdgenootjes.

Behandeling
De motorische ontwikkeling van het kind wordt gestimuleerd, waardoor het beter gaat functioneren zowel fysiek als sociaal. Het oefenmateriaal is speciaal voor kinderen ontwikkeld, waardoor ze plezier krijgen in bewegen. Bij zuigelingen worden adviezen aan de ouders gegeven over het omgaan met hun baby’tje en hoe ze spelenderwijs kunnen oefenen. kinderen met een ernstige handicap worden meestal thuis behandeld.

Verwijzing en vergoeding
U kunt zowel met als zonder verwijzing naar de kinderfysiotherapeut komen. Bovendien is het opgenomen in de basisverzekering van de ziektekostenverzekering.

Dependence Kloosterstraat

Kinderfysiotherapeut Mechthild van de Ven is werkzaam in de dependance van Fysio Mariastraat, Paramedisch centrum Kloosterstraat [kloosterstraat 6]. Op deze dependance hebben zij veel meer ruimte tot hun beschikking. “Meer ruimte betekent nog meer behandelmogelijkheden.” In dit centrum is ook gevestigd; Diëtistenpraktijk Marije van Dun, Psychotherapiepraktijk Kersbergen en ook Logopediepraktijk Rijen. “Met hen werken we natuurlijk samen.”