Medische fitness

Door Leon en Youri

" De mens is bewuster bezig met zijn lichaam. Lichamelijke fitheid is belangrijk voor zijn dagelijks functioneren en het algemeen welbevinden "
"Medische fitness is individueel begeleide, specifiek op het klachtenpatroon inspelende, medisch verantwoorde training, ten einde gezondheidsherstellende, -bevorderende of -onderhoudende doelen te realiseren."
Dit is de definitie van 'van Gestel' uit 1992.

Uit deze definitie blijkt dat degelijke kennis van de mens en zijn functioneren noodzakelijk is. Daarom denken wij dat de fystiotherapeut de aangewezen persoon is om deze individuele training te geven. De fysiotherapeut heeft namelijk een breed inzicht in het menselijk bewegingsapparaat. Denk aan (inspannings-) fysiologie, anatomie, pathalogie, onderzoekstechnieken, enzovoorts... Er wordt getraind op fitnessapparaten, waarvoor extra kennis van zaken nodig is. Omdat we medische fitness in onze praktijk aanbieden, hebben twee van onze collega's een specifieke opleiding tot medische fitness trainer gevolgd. Deze kennis is noodzakelijk om een persoon optimaal, volgens "een op het lijf geschreven" programma, te kunnen laten trainen.

De laatste jaren mag je concluderen dat de mens bewuster bezig is met zijn lichaam. Lichamelijke fitheid is belangrijk voor zijn dagelijks functioneren en het algemeen welbevinden. Of het nu een topsporter betreft, een huisvrouw, een kleuter of een opa in een rolstoel, dat maakt niet uit. In de fitnesscentra is een steeds groter aanbod aan de modernste pneumatische-, isokinetische- en/of computergestuurde apparatuur te vinden. Het is dan ook aan de komst van deze apparatuur te danken dat wij in staat zijn om een "op het lijf geschreven" oefenprogramma te kunnen opstellen.

Intakegesprek

Om een trainingsprogramma op te stellen, is het nodig om het lichaam te onderzoeken. Allereerst moet duidelijk worden wat het doel is en waarom de patiënt / cliënt wil gaan fitnessen (lees meer hierover onder doelstellingen) Verder wordt gekeken naar onder andere; lichaamslengte, conditie, kracht en lenigheid. Heel belangrijk is natuurlijk of er bij de betreffende persoon geen beperkende factoren of zelfs contra-indicaties aanwezig zijn. Alvorens een test- en trainingsprogramma op te stellen is het noodzakelijk een fysiotherapeutische anamnese en eventueel onderzoek uit te voeren.

Voor cliënten volstaat het meestal door een "intake"-vragenlijst in te vullen. Deze lijst wordt dan samen met de fitness trainer besproken.

Doelstellingen

Een persoon die meedoet aan medische fitness, doet dat niet zomaar, daar is over nagedacht en hij/zij heeft daar bepaalde bedoelingen mee of verwachtingen over. Deze doelstellingen moeten vóór aanvang van het opstellen van een trainingsprogramma geïnventariseerd worden en voor beide partijen duidelijk zijn, zodat het programma hierop afgesteld kan worden.

Voorbeelden van doelstellingen zijn: