Psychosomatische fysiotherapie

Door Charlotte en Marijke de Haas

“ Je kunt zodanig uit je evenwicht raken, dat daardoor je weerstand zowel fysiek als mentaal afneemt. ”

Binnen de fysiotherapie zijn er gespecialiseerde fysiotherapeuten die zich richten op behandeling van de zogenaamde psychosomatische klachten. Dit zijn spannings- en stressgerelateerde klachten, en aanhoudende lichamelijke klachten (ALK).

Deze uiten zich in allerlei klachten, zoals vermoeidheid, gespannenheid, hartkloppingen, benauwdheid, onverklaarde pijn in spieren en gewrichten, hoofdpijn, buikpijn, moeite met concentreren, prikkelbaarheid, slaapproblemen, angstig en onzeker zijn, onrustig en gejaagd zijn, enz. Kortom….. je bent uit balans.

Allereerst zal een gesprek en onderzoek gedaan worden om jou als persoon en de klachten te begrijpen. Dit is gericht op het vinden van de relatie tussen de lichamelijke klachten en de psychische gesteldheid. Afhankelijk van de hulpvraag, het gesprek en het onderzoek, worden de doelen bepaald en wordt er samen een therapieplan opgesteld.

Je wordt begeleid in het herstellen van het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid en tussen spanning en ontspanning.

Kortom….. Hoe kom je weer in balans.

De Psychosomatisch Fysiotherapeut werkt met:

Daarbij gaat het om inzicht te krijgen in het ontstaan en de gevolgen van de klacht: De behandeling van Psychosomatisch Fysiotherapie is één op één, waardoor er een veilige en rustige sfeer aanwezig is.
Indien nodig wordt er samengewerkt met andere deskundigen, zoals verwijzend arts, psycholoog, bedrijfsarts, revalidatiearts en andere disciplines. Het op elkaar afstemmen vergroot de kans op snel herstel.

Een gezonde geest in een gezond lichaam.